Sunday, 8 February 2009

39th day in new york

queens, penelope ave,84pl,63 ave, Juniper blvd n, Lutheran ave,juniper ave s,69 st,metropolitan ave,60th ln,eliot av,fresh pond rd,59 ave,flushing av, grand ave,69st,eliot av,84 st, penelope ave.

residential area, sport playground, cementry
介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : teehee
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1b:2f:4c:fd:00
訊號 : 36%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Bunny Rabbit
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1e:52:7b:64:57
訊號 : 64%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 3
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 07FX08095661
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:88:45:56
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:40:28.00

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 : teehee
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1b:2f:4c:fd:00
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 386E
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:f7:f9:38:70
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 50%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:41:28.34

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : belkin54g
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:11:50:19:a6:8d
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Dang123
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1f:33:24:00:b4
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Kenny
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:46:1f:ae:4e
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : wwanddw
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:12:0e:41:b2:89
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:42:27.01

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 6 個可見的網路。

SSID 1 : belkin54g
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:11:50:32:fa:a1
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:17:3f:a8:ba:f7
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 7
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Shieh
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:f0:f7:79:0f
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 08FX09006174
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:c7:4f:6c
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : liam
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:66:4e:3a:b3
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

SSID 5 : santiago
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:10:b3:b1:18
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : tita
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:21:91:e8:20:9d
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 10
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:43:26.84

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 7 個可見的網路。

SSID 1 : harry
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:10:8e:bd:71
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : louis
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1a:70:e8:e9:99
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : vjs
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1f:33:f8:6a:1a
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys17
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1c:10:03:d4:08
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : linksys_SES_44000
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:14:bf:43:a3:04
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : liam
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:66:4e:3a:b3
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

SSID 7 : Anna
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:0f:b3:fc:6b:36
訊號 : 68%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:44:27.37

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : belkin54g
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:30:bd:90:cb:e7
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1b:2f:4c:f5:fa
訊號 : 4%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:14:bf:e0:9c:94
訊號 : 36%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Sisters-of-Charity
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:18:39:73:68:cb
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:45:26.44

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : dom
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:66:2c:df:e3
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 07B402778602
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5d:89:27
訊號 : 4%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : marcosmells
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1a:70:f0:51:10
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : MedicX
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:39:6b:9d:88
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:46:27.43

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 6 個可見的網路。

SSID 1 : dom
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:66:2c:df:e3
訊號 : 78%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : NETGEAR2
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:18:4d:8b:2f:24
訊號 : 70%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : tadzio 123
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:17:3f:7d:54:9c
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1c:10:14:f5:7f
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : 07B402778602
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5d:89:27
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : J and P
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:21:29:69:aa:13
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:47:27.17

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : tadzio 123
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:17:3f:7d:54:9c
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : MSHOME
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:18:39:6f:27:ec
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : A3D0
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:f7:b3:a3:d2
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:17:db:85:18
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:48:26.97

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 7 個可見的網路。

SSID 1 : wifilln
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:21:29:cb:ae:1e
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Tson
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:14:bf:10:ac:8d
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Antonia
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:13:10:46:ee:c7
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : dukehp
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1d:7e:2c:d0:15
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 5
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : corner house
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1d:7e:cd:a3:2c
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 5
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:66:9a:ac:75
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11
BSSID 2 : 00:1c:10:38:32:59
訊號 : 0%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:0f:66:9a:ac:75
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11
BSSID 2 : 00:1c:10:38:32:59
訊號 : 0%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:49:27.83

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : Antonia
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:13:10:46:ee:c7
訊號 : 64%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : arthur
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1f:33:bd:6e:a0
訊號 : 80%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Nappi
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:12:17:ac:f0:0e
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : LocationFree.0013A9AB1A66
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:a9:ab:1a:66
訊號 : 70%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:50:26.64

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : Antonia
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:13:10:46:ee:c7
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : andgil
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1b:2f:e9:c7:64
訊號 : 2%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

2009/02/08 星期日15:51:28.87

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 6 個可見的網路。

SSID 1 : Fuck_off
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:10:43:37:88
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : michelle
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:13:10:0f:cc:c8
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Antonia
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:13:10:46:ee:c7
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : NETGEAR-REDD
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1e:2a:71:c9:28
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:22:3f:00:bd:88
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : razie
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1d:7e:f8:63:61
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:52:28.25

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : SCAC
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:22:6b:6f:f8:cd
訊號 : 76%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : BICIC Wi-Fi
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:10:c8:bb:76
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:53:29.06

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : linksys_k
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0c:41:b0:35:4a
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

SSID 2 : linksys6666
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:14:bf:cc:bd:0f
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:54:27.89

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日15:55:27.70

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : MAZ
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:18:4d:96:84:14
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Belkin_Pre-N_669780
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:11:50:26:39:44
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

2009/02/08 星期日15:56:27.87

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : nuthouse2
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:11:95:ea:96:b2
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : MAZ
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:18:4d:96:84:14
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:57:27.55

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1d:7e:59:1c:bf
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 4
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 07B402745346
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5d:47:27
訊號 : 36%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:58:28.52

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:16:b6:de:26:0d
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 06B403359396
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:2e:59:65
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 07B402745346
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5d:47:27
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日15:59:29.22

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : cas
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:3d:50:3f:3c
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

2009/02/08 星期日16:00:29.17

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : JAPH
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:22:3f:25:31:4c
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : nasz dom
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:10:d5:18:ce
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 3 : O and M
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:22:6b:87:dd:af
訊號 : 60%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Joshua 09
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1f:f3:c1:37:99
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:01:28.87

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1e:e5:f6:56:0b
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : VerizonDSL1
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:e0:98:ca:50:d3
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:02:28.69

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1e:e5:f6:56:0b
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:1c:10:4f:5d:2a
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 07B404449773
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:71:fd:6d
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : linksys_SES_62303
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1a:70:57:69:cf
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Alberto
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:16:b6:e2:75:1a
訊號 : 0%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1e:e5:f6:56:0b
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:1c:10:4f:5d:2a
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:03:28.75

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日16:04:29.35

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日16:05:29.30

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日16:06:28.99

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : vinnie
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1c:10:bc:d0:0e
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 06B409128910
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:54:90:5e
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:07:28.86

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 9 個可見的網路。

SSID 1 : Belkin_N_Wireless_205C41
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1c:df:20:5c:41
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : kinka
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:21:91:0e:a8:07
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : yaegel
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:0f:af:d0
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Dell
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:14:6c:7f:cc:0a
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : F61C
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:f7:bb:f6:1e
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : Linkysys-G
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:17:6a:9d
訊號 : 36%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : 06B409128910
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:54:90:5e
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : vinnie
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1c:10:bc:d0:0e
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 9 : rjwireless
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:18:39:d7:3a:b1
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:08:28.79

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:18:39:61:2e:b9
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:f8:da:b5:a9
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Pluto
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:54:ac:d6
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 08FX04054792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:a7:2d:6d
訊號 : 4%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Linkysys-G
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:17:6a:9d
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : GenQTREND
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:40:f4:e3:de:92
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 10
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:09:28.47

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 8 個可見的網路。

SSID 1 : nikkisys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:00:f8:90
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : jack and jill
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1f:33:dd:6c:aa
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : wojtek
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:b5:3f:2b:26
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:22:6b:77:5a:e7
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:39:61:2e:b9
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : niksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:18:39:e0:33:76
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : Pluto
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:54:ac:d6
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : 08FX04054792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:a7:2d:6d
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : GenQTREND
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:40:f4:e3:de:92
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 10
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:10:29.45

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : 08FX09094574
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:d6:2b:67
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : mona
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:3d:7d:53
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:11:29.12

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 : 05B406882961
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:e0:98:f7:6d:c7
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 06B408502757
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:41:89:dd
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : mona
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:3d:7d:53
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:12:29.17

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 : 05B406882961
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:e0:98:f7:6d:c7
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 06B408502757
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:41:89:dd
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : mona
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:3d:7d:53
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:16:30.74

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : toni8657
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:c3:d6:77
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : kayka2
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:16:b6:b2:3b:9d
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 3 : WBR-1310
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:15:e9:67:5a:f8
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : carfagno1
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:33:89:b4
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:17:29.93

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 9 個可見的網路。

SSID 1 : DeMartino
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:14:6c:a1:24:f4
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : MIDVIL
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:14:bf:18:ed:25
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : print server 15226F
網路類型 : Adhoc
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 02:fc:2a:cc:0e:05
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11

SSID 4 : MYLOMURPHY
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1a:70:00:69:41
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : scarillo
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:d8:93:28
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : kayka2
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:16:b6:b2:3b:9d
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 7 : NETGEAR_11g
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:0f:b5:35:33:fa
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : 08FX07024313
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:b7:52:ce
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 9 : carfagno1
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:33:89:b4
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:18:29.76

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:90:4c:7e:00:6e
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 08FX06049371
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:b2:c9:5d
訊號 : 60%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:16:b6:cb:8a:9f
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:19:31.04

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 : dogzilla
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:22:3f:7f:d0:46
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:90:4c:7e:00:6e
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 08FX06049371
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:b2:c9:5d
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:20:29.40

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日16:21:30.38

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日16:22:30.07

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日16:23:29.89

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : 00A0F8721417
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:a0:f8:ae:08:61
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

SSID 2 : 00A0F8E11970
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:a0:f8:ae:08:61
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

SSID 3 : 001512081976
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:a0:f8:ae:08:61
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

SSID 4 : VirusQuarantine
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:a0:f8:ae:08:61
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

2009/02/08 星期日16:24:29.84

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日16:25:29.52

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : EWVM
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:66:99:f7:97
訊號 : 2%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

SSID 2 : LiNkSyS
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1c:10:53:3f:18
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:26:30.50

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : 05B403542378
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:e0:98:fa:2f:16
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : EWVM
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:66:99:f7:97
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

SSID 3 : 04B412726620
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:e0:98:da:f7:df
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:23:69:10:84:1a
訊號 : 0%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:27:30.19

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:18:39:74:09:42
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:28:30.01

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 7 個可見的網路。

SSID 1 : Huang
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:49:23:c4:cd
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : dlink
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:17:9a:4d:c9:c1
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Javier.C
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:21:91:dd:e0:f9
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : morales
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1a:70:74:88:7b
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : madelina
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:87:a1:24
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : 05B405328785
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:e0:98:f1:75:fe
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : sskaiser1
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1c:df:d5:16:a0
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:29:29.99

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 7 個可見的網路。

SSID 1 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:22:3f:25:2d:c4
訊號 : 68%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Javier.C
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:21:91:dd:e0:f9
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Fligel
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:66:e4:dd:ba
訊號 : 50%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : VGMORALES
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1c:10:b8:7f:49
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : clf
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:22:6b:88:81:11
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:14:bf:9c:0e:22
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : 06B411798490
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:59:74:5b
訊號 : 0%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:30:29.79

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 07B404629086
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:74:c8:68
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:31:29.48

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日16:32:30.44

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:0c:41:c8:19:f5
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

2009/02/08 星期日16:33:30.14

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 06B401366440
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:16:69:ca
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:34:29.95

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 : sayem
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1a:70:64:fd:fa
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : mateusz
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1f:33:c8:7d:0c
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:ba:c9:0a:b0
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Paros
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:16:b6:ba:4f:eb
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : 07FX08084456
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:87:b9:2f
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:35:29.97

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : Megladonn
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1b:2f:02:63:34
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : mateusz
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1f:33:c8:7d:0c
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : FERNANDES
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:86:de:cd
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Paros
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:16:b6:ba:4f:eb
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:36:30.61

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : Megladonn
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1b:2f:02:63:34
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : mateusz
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1f:33:c8:7d:0c
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : FERNANDES
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:86:de:cd
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Paros
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:16:b6:ba:4f:eb
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:37:30.25

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日16:38:30.05

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日16:39:29.85

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1c:10:d1:ab:41
訊號 : 36%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:40:29.85

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : joeylong
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:14:6c:95:11:9a
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1c:10:d1:ab:41
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:41:29.52

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 10 個可見的網路。

SSID 1 : StaplesHotspot
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1c:f9:71:19:c0
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 61e9
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0e:9b:60:81:ec
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : pazman
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1b:2f:fc:28:fc
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : cullen
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1f:33:d2:f3:6b
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:44:b1:66:b0
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1
其他速率 (Mbps) : 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:17:0f:e5:db:f0
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 4
基本速率 (Mbps) : 1
其他速率 (Mbps) : 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : hpsetup
網路類型 : Adhoc
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : ca:7e:5f:f6:fe:b2
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11

SSID 7 : sadek
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:14:6c:d4:da:6a
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : 07B404653426
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:72:84:35
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 9 : ae12
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0e:9b:47:da:b3
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 10 : dlink
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:21:91:03:99:37
訊號 : 64%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 8
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:42:30.49

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : HOCKEY93
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:90:4c:7e:00:6e
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : MACNY71
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:18:39:81:9d:55
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 3 : dan4ohome
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:f8:15:3b
訊號 : 66%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : 04Z410203739
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:e0:98:cd:0e:5d
訊號 : 4%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:43:30.15

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 6 個可見的網路。

SSID 1 : linksys5
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:18:f8:c8:95:44
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 3864
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:22:2d:12:38:66
訊號 : 36%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : KK
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:22:3f:0e:c4:61
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 4
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Hernandez2008
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:84:d7:21
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : 07B407435527
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:83:07:53
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : Peter
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:13:10:2d:3e:7f
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:44:29.98

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:18:4d:88:89:12
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Little Ricci
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:22:3f:3a:9c:16
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 08FX03028716
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:96:a0:43
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:39:e9:bd:2a
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : zdzislaw
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:0f:3d:5b:ac:4e
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

2009/02/08 星期日16:45:29.99

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:18:4d:88:89:12
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Little Ricci
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:22:3f:3a:9c:16
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 08FX03028716
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:96:a0:43
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:39:e9:bd:2a
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : zdzislaw
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:0f:3d:5b:ac:4e
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

2009/02/08 星期日16:46:29.67

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : petersr
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:18:3a:a5:96:39
訊號 : 66%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:16:b6:ba:0c:d1
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:47:29.54

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 04Z412403501
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:e0:98:d3:80:0f
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:48:30.42

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日16:49:30.10

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日16:50:29.92

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 7 個可見的網路。

SSID 1 : HOME BOUND
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:21:29:da:f9:a4
訊號 : 60%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:90:4c:7e:00:10
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : ireland
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:87:c9:db
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys pl
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:23:69:17:c4:08
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:16:b6:38:b9:f5
訊號 : 50%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:f8:54:97:73
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:16:b6:38:b9:f5
訊號 : 50%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:f8:54:97:73
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : ocean
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:21:29:a3:68:71
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 7
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

2009/02/08 星期日16:51:29.92

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 7 個可見的網路。

SSID 1 : HOME BOUND
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:21:29:da:f9:a4
訊號 : 60%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:90:4c:7e:00:10
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : ireland
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:87:c9:db
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys pl
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:23:69:17:c4:08
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:16:b6:38:b9:f5
訊號 : 50%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:f8:54:97:73
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:16:b6:38:b9:f5
訊號 : 50%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:f8:54:97:73
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : ocean
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:21:29:a3:68:71
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 7
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

2009/02/08 星期日16:52:29.63

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 12 個可見的網路。

SSID 1 : stefan84
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:17:3f:5d:f9:89
訊號 : 0%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Radiowa
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:13:10:1b:fb:42
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 3 : Family13510
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:22:3f:0e:c4:37
訊號 : 36%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 3
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : ocwireless
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1c:b3:ae:27:e8
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 3
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : The Virus
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:f8:e6:36:4f
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : 07FX08050945
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:86:c1:02
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : 07FX08018288
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:85:84:53
訊號 : 62%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1c:10:2f:05:3d
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 9 : RemiNet
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:e0:98:fa:8d:ad
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 10 : hpsetup
網路類型 : Adhoc
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : ca:7e:5f:f6:fe:b2
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11

SSID 11 : BackSeatNetwork
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:10:11:0d:39
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 12 : 07B402672565
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5c:7d:25
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:53:30.57

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 : print server 36A0E8
網路類型 : Adhoc
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 02:a0:f2:e9:0e:61
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11

SSID 2 : ALVD
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1d:7e:25:1c:cf
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:18:39:45:eb:76
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:54:31.25

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:22:6b:41:b7:ba
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:22:6b:50:59:0a
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 3 : 00:1d:7e:1a:23:b4
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:22:6b:41:b7:ba
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:22:6b:50:59:0a
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 3 : 00:1d:7e:1a:23:b4
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Herrera
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1c:10:a9:fc:c5
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 4
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : homenet
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:21:29:a8:40:35
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 5 : YourShowOfShows
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1e:2a:72:f9:72
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:55:31.22

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 : belkin54g
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:11:50:11:bf:7f
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:22:6b:50:59:0a
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:1d:7e:cd:33:7e
訊號 : 62%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : FCE2
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:f7:b1:fc:e4
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:22:6b:50:59:0a
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:1d:7e:cd:33:7e
訊號 : 62%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : 08FX09000397
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:c6:a9:01
訊號 : 62%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:56:30.90

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 6 個可見的網路。

SSID 1 : dlink
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:21:91:dc:2c:f7
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:cd:33:7e
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : P2-WiFi
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:15:e9:69:17:ff
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 4
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : 08FX09000397
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:c6:a9:01
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : hennessy
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:87:d9:d1
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : NETGEAR4266
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1f:33:d2:f2:ff
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 8
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日16:57:30.85

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 14 個可見的網路。

SSID 1 : dlink
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:21:91:dc:2c:f7
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:cd:33:7e
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:39:e0:28:db
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : P2-WiFi
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:15:e9:69:17:ff
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 4
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : 08FX09000397
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:c6:a9:01
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : hennessy
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:87:d9:d1
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : NETGEAR4266
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1f:33:d2:f2:ff
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 8
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:0f:b5:25:47:7a
訊號 : 60%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : Paradise
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:17:3f:03:c6:de
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 9 : Adrian
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1f:33:c2:9c:b0
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 10 : CHRISS
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:10:cc:ee:b2
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 11 : Apple Network b766b0
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:21:e9:b7:66:b0
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 12 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1d:7e:cd:33:7e
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:39:e0:28:db
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 13 : elizabethimo
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:14:bf:c7:bc:5f
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 14 : legacy1
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:12:17:e3:12:c4
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

2009/02/08 星期日17:01:32.17

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 14 個可見的網路。

SSID 1 : dlink
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:21:91:dc:2c:f7
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:cd:33:7e
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:39:e0:28:db
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : P2-WiFi
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:15:e9:69:17:ff
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 4
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : 08FX09000397
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:c6:a9:01
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : hennessy
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:87:d9:d1
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : NETGEAR4266
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1f:33:d2:f2:ff
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 8
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:0f:b5:25:47:7a
訊號 : 60%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : Paradise
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:17:3f:03:c6:de
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 9 : Adrian
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1f:33:c2:9c:b0
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 10 : CHRISS
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:10:cc:ee:b2
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 11 : Apple Network b766b0
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:21:e9:b7:66:b0
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 12 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1d:7e:cd:33:7e
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:39:e0:28:db
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 13 : elizabethimo
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:14:bf:c7:bc:5f
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 14 : legacy1
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:12:17:e3:12:c4
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

2009/02/08 星期日17:02:26.78

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : CHRISS
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:10:cc:ee:b2
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Adrian
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1f:33:c2:9c:b0
訊號 : 62%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : cancer29
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1e:2a:5e:60:40
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : legacy1
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:12:17:e3:12:c4
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

2009/02/08 星期日17:03:26.55

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 6 個可見的網路。

SSID 1 : OURNET
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:18:4d:9d:7f:7e
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Llano
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1d:7e:47:75:73
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 3
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : F94E
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:f7:b9:f9:50
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : edu
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:22:6b:52:84:8c
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:14:bf:84:49:0b
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : SergioNet
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1b:2f:f1:c9:c2
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:04:27.52

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 9 個可見的網路。

SSID 1 : douglaswenzel
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:14:bf:82:f8:76
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : belkin54g
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:17:3f:03:98:fe
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : OURNET
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:18:4d:9d:7f:7e
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:10:b9:cc:aa
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 5 : Princess Ilyana
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:22:6b:52:13:da
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : 5294
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:f7:b6:52:96
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : KNOBS
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:14:bf:96:f9:64
訊號 : 72%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : Dilorenzo
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:21:29:6f:23:35
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 9 : Polska777
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1c:df:76:1d:6d
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:05:27.22

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 6 個可見的網路。

SSID 1 : 6ecd
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0e:9b:47:de:5c
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : ann
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1b:2f:f6:70:44
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 5928
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:22:2d:12:59:2a
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Belkin_G_Plus_MIMO_0F371B
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:17:3f:0f:37:1b
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:10:b9:cc:aa
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:39:7d:2f:f7
訊號 : 36%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 3 : 00:0c:41:49:4c:7f
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

SSID 6 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:13:10:b9:cc:aa
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:39:7d:2f:f7
訊號 : 36%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 3 : 00:0c:41:49:4c:7f
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

2009/02/08 星期日17:06:27.06

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : Quino19
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1b:2f:e0:a0:36
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:18:f8:51:36:fc
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 08FX05010584
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:aa:a9:e0
訊號 : 62%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : janeaustin1
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1d:7e:92:92:22
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:07:27.05

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 : foxacres
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1b:2f:6a:fa:d4
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : aprouter1
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:bb:b3:1d
訊號 : 4%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Rodriguez
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:14:bf:8b:58:fd
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:08:26.72

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : aprouter1
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:bb:b3:1d
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:18:39:43:c7:57
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:1c:10:38:31:ea
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 06B403419096
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:2e:58:20
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : sunshine
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:0f:66:0b:63:90
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:09:26.49

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : Dave's Network
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:18:f8:68:83:69
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : aprouter1
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:bb:b3:1d
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : james
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:58:43:26
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : CYNTHIAI1973
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1e:e5:83:0c:78
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:10:27.48

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 : kads
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:66:5f:04:d0
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : jared berman
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:18:39:6f:1b:0b
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Belkin_N_Wireless_7F51CB
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1c:df:7f:51:cb
訊號 : 0%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:11:27.17

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:14:bf:f0:ed:38
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 2 : AppleSkiba
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:19:e3:32:79:4e
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:12:27.00

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:18:f8:70:52:a9
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : mclinksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:14:bf:9c:af:cb
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:13:27.05

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日17:14:26.64

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日17:15:26.44

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日17:16:27.43

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 7 個可見的網路。

SSID 1 : patrick
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:17:b5:73:31
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : aceraspire
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0c:41:ac:ec:0f
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : dlink
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:21:91:15:93:91
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : god of darkness
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:18:f8:7e:aa:a8
訊號 : 50%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : FDS-Lan
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1b:2f:4e:b6:7e
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:16:b6:d7:44:60
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : linksys_SES_35009
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:18:f8:d3:77:c3
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:17:27.13

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:b5:e7:af:5e
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : a16f
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:16:cf:49:e3:97
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:18:26.98

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:18:39:ac:1c:55
訊號 : 62%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 2 : 522E
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:22:2d:10:52:30
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Awesome
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1e:e5:7f:c2:f9
訊號 : 4%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : 08FX06050325
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:b2:e3:73
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:13:10:35:66:73
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:19:26.93

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : ROBERT
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1b:2f:f6:af:04
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Richard Rejhon
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1b:2f:48:9f:f6
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1d:7e:e1:bd:ab
訊號 : 72%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : lexy
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1c:10:3f:76:7b
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:20:26.60

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:0f:66:8b:03:fd
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

SSID 2 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1a:70:54:1d:e8
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:21:26.39

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : Genesis08
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:14:bf:12:76:5f
訊號 : 2%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:22:32.77

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : Genesis08
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:14:bf:12:76:5f
訊號 : 2%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:23:29.22

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : 9DA4
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:22:2d:15:9d:a6
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1e:2a:6e:83:92
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Mezmer
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:16:b6:c7:2a:00
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:14:bf:2b:d2:d3
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:24:29.07

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/02/08 星期日17:25:29.05

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : My Wireless
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:39:86:58:69
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:26:28.73

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 : JF
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:17:3f:66:39:62
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : giannone
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1e:2a:74:f5:22
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:16:b6:b3:25:df
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : 05B408573396
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:12:0e:0f:51:bd
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : Carlo Fam
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1b:63:2b:59:a4
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:27:28.53

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 : MAZ
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:18:4d:96:84:14
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : SCAC
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:22:6b:6f:f8:cd
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : BICIC Wi-Fi
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:10:c8:bb:76
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:28:29.59

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 : Fuck_off
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:10:43:37:88
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : michelle
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:13:10:0f:cc:c8
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : NETGEAR-REDD
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1e:2a:71:c9:28
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:22:3f:00:bd:88
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : razie
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1d:7e:f8:63:61
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:29:29.20

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : arthur
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1f:33:bd:6e:a0
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Antonia
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:13:10:46:ee:c7
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : astra
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:22:e8:5c
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 2
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : 05B403637703
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:e0:98:db:44:56
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:30:29.03

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:14:6c:7f:82:0e
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Antonia
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:13:10:46:ee:c7
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : arthur
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1f:33:bd:6e:a0
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : LocationFree.0013A9AB1A66
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:a9:ab:1a:66
訊號 : 78%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:31:29.11

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:22:3f:ae:42:e4
訊號 : 60%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Darek
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1d:7e:e1:b8:e0
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : AGBuffalo123
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:16:01:98:57:e5
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 5
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : 427A
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:f7:bf:42:7c
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:32:28.68

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : AGBuffalo123
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:16:01:98:57:e5
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 5
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:14:bf:96:ad:7a
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:39:65:12:65
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:33:28.48

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 : Chris Simpson
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:17:00:e8:76
訊號 : 2%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

SSID 2 : 6AC4
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:f7:b6:6a:c6
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Jenny_Home
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1c:10:11:12:bb
訊號 : 50%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:18:f8:cb:49:55
訊號 : 30%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : mjmccartney
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:66:c7:ef:44
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:34:29.50

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 8 個可見的網路。

SSID 1 : lwireless
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1b:2f:49:e0:fc
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1f:33:39:4a:9e
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1e:e5:23:a5:35
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 3
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:39:65:12:65
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 3 : 00:18:f8:cb:49:55
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : wireless_76E
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:90:4b:e5:5f:36
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : SecWap
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0c:41:37:7d:b7
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : jivko
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:14:bf:ce:51:43
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : linksys_SES_10071
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1a:70:dc:b3:06
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1e:e5:23:a5:35
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 3
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:18:39:65:12:65
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 3 : 00:18:f8:cb:49:55
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:35:29.17

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 9 個可見的網路。

SSID 1 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:09:5b:db:42:2c
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : home
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:22:6b:58:26:0e
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : nora234
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1e:58:f3:1a:81
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 3
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:66:37:c1:2b
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1c:df:67:81:76
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 6 : Vinny & Debbie's Web
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:14:bf:28:85:b8
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : kfam
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:17:3f:c1:41:b5
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 4
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : sonya
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1b:2f:08:a3:f4
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 9 : JOKLNET
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:14:bf:f8:e8:64
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:36:29.02

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1b:2f:9d:58:62
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : alcantara
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:4d:91:aa:0e
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : cuilcagh
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:39:f5:33:31
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : LinksysNetgear
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:21:29:a7:e2:e7
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : westell7500
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:84:f9:a3
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:37:28.99

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 : Kenny
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:46:1f:ae:4e
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : TheDodgerWiFi
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:0f:66:9e:3e:57
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1c:10:ce:59:bb
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Dr4kk4r
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1f:33:be:60:72
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 5 : tita
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:21:91:e8:20:9d
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 10
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:38:28.64

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Dr4kk4r
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1f:33:be:60:72
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 3 : 06B409804819
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:45:1f:b6
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:39:28.44

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 62%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:40:29.43

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:41:29.12

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:42:29.96

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:46:28.11

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:47:26.77

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:48:26.56

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:49:27.55

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:50:28.28

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 84%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:51:28.24

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 66%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:52:27.91

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 80%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:53:27.72

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : 06B410700792
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5a:4f:6a
訊號 : 80%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 07FX08095661
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:88:45:56
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:54:27.84

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : teehee
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1b:2f:4c:fd:00
訊號 : 74%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : POCISKACZE_NET
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:22:3f:21:54:ba
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 386E
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:13:f7:f9:38:70
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Bunny Rabbit
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1e:52:7b:64:57
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 3
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/02/08 星期日17:55:28.40

No comments: